PROGRAM ZASEDÁNÍ UMĚLECKÉ RADY DAMU DNE 16. 3. 2022

Zasedání se uskuteční dne 16. 3. 2022 od 14:00 v Zasedací místnosti děkana (S202) a Hallerově sále (S201) v budově Divadelní fakulty AMU. 

PROGRAM

1. Schválení programu

2. Schválení změny garanta bakalářského studijního programu: Teorie a kritika divadelní tvorby (B0215A310009)

3. Schválení změny garantů bakalářských studijních programů/oboru:

  • Authorial Acting (B0215A310012)
  • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B0215A310004)
  • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (8203R045) - studijní obor

4. Schválení návrhu děkana na ustavení habilitační komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů pro habilitační řízení Mgr. Radoslava Lipuse, Ph.D.

5. Schválení návrhu děkana na ustavení habilitační komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů pro habilitační řízení MgA. Markéty Potužákové, Ph.D.

6. Schválení složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech na Katedře činoherního divadla DAMU

7. Informace o výsledcích schvalování akreditací navazujících magisterských studijních programu na DAMU Radou vnitřního hodnocení AMU

8, představení projektového záměru zapojení Divadelní fakulty do Národního plánu obnovy

9. Profesorské řízení doc. MgA. Vratislava Šrámka - přednáška proběhne od 15:00 v Hallerově sále

10. Různé

Podklady k zasedání jsou dostupné ZDE

10. března 2022