POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ AS AMU (29. 1. 2024 OD 19:00) - DOPIS AKADEMICKÉ OBCI DAMU

Vážené a milé členky i vážení a milí členové akademické obce DAMU,

jako senátorka zvolená za DAMU do Akademického senátu AMU, jemuž právě končí funkční období, bych se ráda připojila k výzvě předsedy AS AMU Slavomíra Hořínky a pozvala Vás na hybridní setkání se současným senátem AMU v pondělí 29. 1. 2024 od 19 hodin.

Představy o tom, co tzv. velký senát vysoké školy reálně dělá, jsou mnohdy nedostatečné, nezřídka zkreslené. Přitom jde o orgán, v jehož náplni práci je pečovat o naše společné životní prostředí – tedy to akademické, institucionální. Správné povědomí o úloze senátu je o to důležitější, že v krátké době budeme nominovat z řad studujících a vyučujících DAMU zástupce/kyně do nového senátu na období březen 2024 – březen 2027. A budeme nový velký senát volit!

V posledních dvou letech, kdy jsem měla čest se na jeho práci podílet jako předsedkyně jedné ze tří komisí, a sice komise legislativní, se zde staly či rozhodly věci, které ovlivnily Vás samotné – ať už patříte ke stavu studujících či vyučujících.

Vím, že mnozí trávíte své večery pracovně – a často v divadle. Zkuste, prosím, v pondělí 29. 1. 2024 učinit výjimku z tohoto pravidla a přijďte zjistit, „o čem“ velký senát je, o čem v posledním období byl, případně o čem by mohl a měl být v období nadcházejícím.

Díky předem a těším se na viděnou v pondělí!

Daniela Jobertová

daniela.jobertova@damu.cz

Katedra teorie a kritiky DAMU

25. ledna 2024