POZVÁNKA NA KONFERENCE „(UN)VEREINTES EUROPA? GRENZEN UND GRENZÜBERSCHREITUNGEN IN DER DEUTSCHEN UND ÖSTERREICHISCHEN LITERATUR NACH 2000“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci „(Un)Vereintes Europa? Grenzen und Grenzüberschreitungen in der deutschen und österreichischen Literatur nach 2000“, která se uskuteční 22.–25. listopadu 2023 v dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1).

Veškeré informace včetně programu a abstraktů přednášek jsou k dispozici na https://ucl.cas.cz/udalosti/unvereintes-europa/.

Akci organizují Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR a Katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Rakouským kulturním centrem v Praze, které podpořilo autorské čtení rakouské autorky žijící v Berlíně Kathrin Röggla na závěr konference (v sobotu 25.11. v 17h. v dolní zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu, Na Florenci 3, Praha 1).

za organizátorky Zuzana Augustová, teatrologický tým Ústavu pro českou literaturu AV ČR a Renata Cornejo, Katedra germanistiky FF UJEP

2. listopadu 2023