PATRICE PAVIS: ANALÝZA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ

Kniha Patrice Pavise, která právě vychází v Nakladatelství AMU, přináší doposud chybějící konceptuální rámec pro analýzu divadelních, tanečních a pantomimických představení a dotýká se také filmu. Velký prostor Pavis věnuje recepci a svou knihu adresuje i milovníkům divadla, kteří se jím nezabývají profesionálně.  Více než šestisetstránková kniha provede čtenáře od detailu hercova výrazu a gesta až po společenský kontext, ve kterém dílo vzniklo. V první části Pavis seznamuje se současným stavem bádání o divadle, následuje výklad k jednotlivým složkám inscenace a závěr knihy je pak věnován divákovi, jeho recepci, očekávání a vědomým i nevědomým reakcím. Text doprovází schémata, nákresy a ilustrace z inscenací z různých částí světa. Vznikla kniha, která je určena všem, kteří se chtějí na divadlo dívat poučeně a komplexně a nespokojí se s pouhým povrchním dojmem.

Pavis v úvodu své knihy píše: „V divadelním terénu se budeme pohybovat s pokorou, budeme v něm našlapovat velmi opatrně a po špičkách, neboť jde o pole zaminované nejrůzněji si odporujícími teoriemi a zákeřnými metodologickými domněnkami a dohady. Je to pole ležící ladem, pro které se zatím nepodařilo najít vhodný nástroj, jemu vlastní, uspokojivou a obecně platnou metodu. Chceme-li tedy vyhodnotit dosavadní situaci a poohlédnout se po možných nových metodách analýzy představení, musíme počítat s tím, že riskujeme, neboť na jednu z těchto teoretických či metodologických min můžeme šlápnout. A přesně to se chystá udělat tato kniha. Naším cílem je ukázat milovníkovi divadla a neprofesionálnímu divákovi pár záchytných bodů a poskytnout mu několik klíčů k analýze.“

Z francouzského originálu knihu přeložila Kateřina Neveu a vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění jako IV. svazek Teoretické řady, ve které doposud vyšla Zichova Estetika Dramatického umění, Filozofie nové hudby Theodora W. Adorna a Mizanscéna a filmový styl Adriana Martina.

Patrice Pavis patří k předním světovým teoretikům divadla.  Přednášel na mnoha univerzitách po celém světě. Jeho nejznámějším dílem je Divadelní slovník, nerozlučný průvodce každého studenta dramatických umění. Pavis se ale rozsáhle věnoval i divadelní adaptaci a překladu a jeho hlavním výzkumným zaměřením je sémiologie a interkulturalita divadla. V poslední době vydal mimo jiné knihu věnovanou korejskému performativnímu umění Performing Korea (2016).

Více

 

4. března 2021