OPEN CALL: MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ A PRAKTICKÁ STUDENTSKÁ KONFERENCE VE LVOVĚ

Sedmá mezinárodní vědecká a praktická studentská konference, otevírající aktuální otázky historie, teorie a praxe divadla ve výzkumu studentů a mladých vědeckých pracovníků. Konferenci pořádá Roman Lavrenti z  divadelní školy ve Lvově , který v minulém roce působil jako příchozí pedagog z Ukrajiny na DAMU.

Tematická otázka konference: "Divadlo a válka... Divadlo a my..."

Konference se koná online ve dnech 27. - 28. 4. 2023

Základní otázky a témata konference:

1) Výzkum dějin divadla a jeho reaktualizace v současnosti.

2) Moderní divadelní proces: chyby, úspěchy, vize.

3) Kulturní a společenské procesy prostřednictvím performativních studií.

4) Divadlo jako umělecká terapie
 

Doba prezentace příspěvku: 15 minut

Konferenční poplatek: ---

Návrhy příspěvků budou přijímány do 10. dubna 2023. Zasílejte je na adresu: lawromen@yahoo.com (Roman Lavrentii)
 

4. ledna 2023