OPATŘENÍ REKTORKY K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AMU/DAMU OD 19. ČERVENCE 2021

Upozorňujeme na aktualizované opatření paní rektorky k provozu a fungování AMU od 19.7.2021 (ZDE) v návaznosti na aktualizované ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20599/2020-99/MIN/KAN z 16. července 2021 účinné od 19. července 2021 (ZDE).

Poslední aktualizace opatření se týká návratů ze zahraničí (a to nově vč. zemí s nízkým rizikem!) – týká se jak zaměstnanců, pedagogů, ale také studentů!!!

Seznam zemí a jejich zařazení dle míry rizika najdete na stránkách MZV ZDE.

POZOR - nadále platí tyto povinnosti pro všechny zaměstnance, pedagogy a studenty!:  

Všichni zaměstnanci a studenti AMU, kteří se navrátili z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým (pozn. doposud až od středního rizika) až extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země) mají:


1) povinnost informovat AMU o této skutečnosti (návratu ze zahraničí)

2) v případě návratu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 povinnost prokázat se potvrzením o negativním antigenním testu z posledních 48 hodin nebo negativním PCR testu ne starším 72 hodin. (Osoba, může být do doby výsledku testu vpuštěna na pracoviště jejího zaměstnavatele, avšak do doby výsledku je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.)

3) v případě návratu ze zemí s vysokým nebo vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19 povinnost prokázat se potvrzením o negativním PCR testu z posledních 72 hodin.

Všichni zaměstnanci a studenti DAMU výše uvedené povinnosti plní před/při příchodu na AMU/DAMU - bez doložení negativního testu není přítomnost na pracovišti či na výuce či zkoušce/ve škole možná!!

Kdo je osvobozen od povinnosti prokázat se testem (nikoli od povinnosti informovat o návratu ze zahraničí!):

a) zaměstnanci a studenti s více jak 14 dnů starým plným očkováním (prokazuje se národním certifikátem o dokončeném očkování!!)

b) či zaměstnanci a studenti, kteří v uplynulých 180 dnech COVID-19 prodělali (prokazuje se nově dle opatření MZDR potvrzením od lékaře či digitálním COVID certifikátem, nikoli čestným prohlášením!!).

Jak informovat o návratu ze zahraničí a prokazovat se negativním testem?

  • Všichni zaměstnanci i studenti DAMU posílají informaci o návratu ze zahraničí + potvrzení o negativním testu elektronicky na covid@damu.cz (pokud má dotčený potvrzení pouze v písemné papírové podobě, naskenuje jej a odešle elektronicky na uvedenou emailovou adresu)
  • Všichni zaměstnanci (pedagogové, administrativa) zašlou informaci + potvrzení o testu kromě výše uvedené adresy covid@damu.cz též v kopii svému nadřízenému (pedagogové svému vedoucímu katedry + svému tajemníkovi katedry)
  • Všichni studenti zašlou informaci + potvrzení o negativním testu kromě výše uvedené adresy covid@damu.cz též v kopii svému pedagogovi + tajemníkovi své katedry


Detailně viz ochranné opatření MZDR (odkaz výše).

Děkuji za pochopení a respektování těchto nařízení/opatření.

 

Ing. Iva Štverákové, tajemnice DAMU

Doc. Karel František Tománek, děkan DAMU

28. července 2021