OKUPAČNÍ STÁVKA DAMU ZA KLIMA DNE 15. A 16. LISTOPADU 2022

Kolektiv studentů a studentek DAMU se pod záštitou Univerzit za klima rozhodl vyhlásit od 15. do 16. listopadu na 24 hodin (od 9:00 do 9:00) vysokoškolskou stávku za klima.

V roce 1939, 1948, 1968 a 1989 studenti zvedli svůj hlas a pojmenovali zásadní problémy současnosti. V roce 2022 chceme toto zopakovat. Nacházíme se totiž v situaci, kdy je kvůli klimatické krizi ohrožena budoucnost nás všech, budoucnost, na kterou se připravujeme i studiem na naší škole.

Proto chceme, s Vaší pomocí a pomocí všech studujících, vyučujících a zaměstnanců a zaměstnankyň fakulty a dalších univerzitních a vysokoškolských institucí po celé republice jasně a přesně pojmenovat největší výzvy současnosti a společně nacházet řešení. Stávkou se chceme pokusit o jinou než katastrofickou budoucnost. Do stávky se zapojují vysoké školy po celé republice.

Během stávky plánujeme organizovat v prostorách fakulty alternativní výuku a kulturní program se zaměřením na otázky klimatické krize, který může být spoluutvářen Vámi všemi. Zveme vás k účasti na stávce - ať už formou přímé účasti na alternativním programu nebo přizpůsobením Vašich hodin tomuto tématu. Stávka totiž není namířena proti vedení AMU nebo naší fakultě, ale proti společenským krizím, se kterými se potýkáme. Stávka nemá za cíl narušit výuku, ale vyzvat k její adaptaci na současný stav.

Vyzýváme také studenty*tky a pedagogy*žky, aby se vzájemně dohodli, jestli se výuka koná, mění, nebo přesouvá na stávku, případně aby přicházeli s nápady na alternativním program. Studenti*tky by se zároveň měli*y vyučujícím omluvit, nebudu-li přítomni*y z důvodu účasti na stávce.

Máte-li chuť se zapojit nebo zjistit víc, přijďte na schůzku v úterý 8. 11. od 19.00 v R312

Pro další informace sledujte nástěnky, email a facebookovou událost ZDE

Stanovisko děkana fakulty:

Vzhledem k tomu, že se jedná o celostátní akci, jež se týká závažného společenského tématu, kterému se systematicky věnuje i Environmentální panel AMU, jsem se rozhodl iniciativu studentů podpořit.

Zástupce studentů, jmenovitě Filipa Nováka, Teodora Mrkvičku a Alenu Novotnou, jsem na osobním setkání dne 3.11. 2022 upozornil, že mojí podmínkou však je, aby tento den probíhala i řádná výuka. Studenti, kteří se budou chtít aktivně zúčastnit připraveného programu, musí s dostatečným předstihem o této skutečnosti informovat svého vyučujícího, který je na základě této žádosti z výuky uvolní.

 

kolektiv studentů a studentek z DAMU a

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU

7. listopadu 2022