NOVÁ PUBLIKACE Z DAMU HLEDÁ ETICKOU ROLI DIVADLA V SOUBĚHU GLOBÁLNÍCH KRIZÍ

Kniha autorského kolektivu sdruženého kolem Divadelní fakulty AMU nazvaná Divadlo a etika nabízí několik možných perspektiv, ze kterých lze nahlížet na etické výzvy, otázky a dilemata spojená se současnou divadelní praxí v českém i mezinárodním kontextu. Věnuje se mimo jiné užívání moci na uměleckých školách, podmínkám, ve kterých tvoří mladí umělci, umělkyně a tvůrčí kolektivy, dává nahlédnout do způsobů, jakými současní divadelníci a divadelnice tvoří a jak o svých jednotlivých typech divadla přemýšlejí, a přináší také do českého odborného prostředí některá méně známá témata, jako je ekoscénografie a posthumánní obrat.

Publikace původně vznikla jako jedna z reakcí na iniciativu NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET. Idea vztahovat se k tématu prostřednictvím kolektivní monografie vzešla z iniciativy proděkanky pro vědu a výzkum Alice Koubové. Editorka knihy a pedagožka Karolina Plicková pak sdružila autory a autorky napříč katedrami DAMU, v jejichž spolupráci vznikla netradiční publikace, která téma mocenské struktury uměleckých škol výrazně přesahuje.

Výsledné spektrum témat, která jsou v knize otevřena, je značně široké: k čemu může být divadlo dobré, kultura v kultuře, iniciativa NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET, divadelní školství, divadlo starosti, scénografie jako forma péče, ekoscénografie, permakultura, lidské i ne-lidské entity, divadlo introvertů, vnitřní procesy práce, nehierarchické fungování, důstojné odměňování, odpovědné divadlo, participativní přístupy v divadle, generační napětí, kultivace intuice, strukturované drama, dramatická výchova, výzkum divadlem, divadlo a politika, občanská shromáždění, procesy spolupráce, performativita jazyka a mnohá další.

Autorský kolektiv vedle toho ohledává nejrůznější možnosti, jak formulovat odborný text nikoli pouze jako tok lineárního textu. Témata představuje prostřednictvím studií, esejů, rozhovorů, dialogů a polylogů. Příspěvky jsou protkány drobnými ilustracemi a myšlenkovými mapami a výsledné vizuální vyznění podtrhuje grafické řešení Jana Brože, který pluralitu hlasů zrcadlí v mnohosti využitých typů písma a pro jednotlivé texty vybírá zatím převážně nepublikovaná písma mladých autorů a autorek.

Čtenáři a čtenářky v knize najdou 13 původních příspěvků, jejichž autory a autorkami jsou vyučující, studující, absolventi a absolventky a další spolupracovníci a spolupracovnice DAMU: nezávislá umělecká skupina 8lidí, Rufina Bazlova, Lukáš Brychta, Andrea Culková, Iga Gańczarczyk, Jaroslav Jurečka, Ondřej Kohout, Alice Koubová, Martina Mašlárová, Karolina Plicková, Viktor Prokop, Barbora Příhodová, Anna Romanova (Gumboldt), Barbora Šupová a Josef Valenta.

Knihu je možné zakoupit v e-shopu NAMU: https://namu.cz/divadlo-a-etika

24. dubna 2024