NA KALDU SE V DUBNU USKUTEČNILO KOLOKVIUM O AUTORSKÉM DIVADLE A UMĚLECKÉM VÝZKUMU

12. dubna se na Katedře alternativního a loutkového divadla uskutečnilo kolokvium Dramaturgie, scénografie a umělecký výzkum se Synne Behrndtovou a Jonem Refsdalem Moem (Stockholmská univerzita umění) a Sodjou Lotker (DAMU).

Cílem tohoto kolokvia bylo prozkoumat dramaturgii tzv. devised theatre a předložit řadu návrhů o současném devisingu jako uměleckém výzkumu. "Devised dramaturgies" jsou výsledkem sofistikovaných výzkumných procesů, přičemž kolokvium artikulovalo různé způsoby, jakými jsou současné postupy a procesy ze své podstaty výzkumem v akci a skrze akci. 

Devising je nejlépe popsán jako přístup, kdy proces začíná bez předem stanovené dramaturgie. Z toho vyplývá, že devise zkoumají - prostřednictvím praxe - "něco" (ať už je to koncept, téma, myšlenka, proces, komunita, návrh) a dramaturgie představení se vyvíjí souběžně s rozvíjejícím se výzkumem. Dramaturgie se zde artikuluje v procesu zkoušení a na začátku často existuje pouze jako intuice. Devising je procesem odhalování performativních potenciálů a jejich strukturování. Zahrnuje hru s neznámým, nevyslovitelným a tekutým. V tomto procesu deviser zjišťuje něco o daném tématu a zároveň vymýšlí inovativní a praktické výzkumné strategie, zkoušení se zde podobá spíše laboratornímu scénáři, kdy se deviseři stávají aktivními výzkumníky a jsou stejně tak vynálezci radikálních a kreativních metodik jako tvůrci materiálu.  

Je pro nás samozřejmostí, že výzkum je nedílnou součástí většiny současné tvorby představení. Je však důležité zjistit, jakým způsobem je možné hovořit o mnoha různých proudech "vědění", které v těchto procesech kolují. S jakými oblastmi a směry tvorby vědění se výzkum protíná a jaký přínos mimo uměleckou tvorbu může mít bohatství informací a výzkumů. Jakou roli hraje umělec, dramaturg (nebo kreativní producent) při shromažďování a šíření výzkumu mimo umělecké dílo. A jak dokumentovat a šířit umělecké metodologie.

 

25. dubna 2023