NA DAMU SE ODEHRAJE MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM VĚNOVANÉ ODKAZU K. S. STANISLAVSKÉHO, KTERÉ PROZKOUMÁ I JEHO VLIVY NA UKRAJINSKÉ DIVADLO

Ve dnech 11.-13. listopadu 2022 se na Divadelní fakultě AMU odehraje symposium věnované odkazu ruského herce, režiséra, divadelního reformátora a zakladatele slavné metody výchovy herectví Konstantina Sergejeviče Stanislavského. Během symposia se na DAMU setkají divadelní vědci, výzkumníci, pedagogové i praktičtí divadelníci z různých koutů světa, aby ve svých příspěvcích a workshopech seznámili (nejen) s nejnovějšími poznatky výzkumu Stanislavského hereckého Systému. Program symposia nabídne také panelovou diskusi věnovanou absorpci vlivů Stanislavského na Ukrajině. Symposium je realizované ve spolupráci se Stanislavsky Research Centre Univerzity v Leedsu a platformou The S Word, která se podílí na organizaci prestižních konferencí po celém světě.

Organizací symposia The S Word: Stanislavsky’s Last Words DAMU navazuje na dvě předešlé konference, které jsou výsledky dlouhodobé výzkumné spolupráce zmíněných institucí. Tou první byla Merging Methodologies (2017) zaměřená na ranou praktickou i teoretickou tvorbu Stanislavského a druhá pak Bertolt Brecht: Protiklady jako metoda (2019), která nahlížela odkaz další významné divadelní osobnosti 20. století. Symposium The S Word: Stanislavsky’s Last Words cyklus konferencí symbolicky završuje.  Zaměří se na problematiku přenosu Stanislavského závěrečného výzkumu v jeho uměleckém, společensko-politickém a široce historickém kontextu. Program symposia je složen z klasických konferenčních příspěvků i z praktických dílen a podobně jako předešlé dvě události prozkoumá jednu z nejzásadnějších osobností světového divadla prostřednictvím sdílení teoretického a praktického výzkumu. 

Oficiální program symposia zahájí v pátek 11. listopadu prof. Jonathan Pitches, jeden z autorů knihy The Routledge Companion to Vsevolod Meyerhold, která přináší zcela aktuální pohled na režijní tvorbu V. Mejercholda, zasazuje jeho práci do kontextu vývoje evropského divadla, teorie herectví a herecké výchovy a do obecnějších úvah o společensko-politickém dopadu divadla. Po oficiálním uvedení knihy bude následovat i autogramiáda. 

Na symposiu vystoupí řada významných zahraničních hostů se svými příspěvky či workshopy. 

Mezi nimi například prof. Maria Shevtsova (Goldsmiths University of London), autorka knihy Re-Discovering Stanislavsky, a prof. Sharon Marie Carnicke (University of Southern California), mezi jejíž knihy patří třeba Stanislavsky in Focus. Jeden z hlavních workshopů na symposiu povede prof. Bella Merlinová (University of California Riverside) autorka knihy The Complete Stanislavsky Toolkit.  Prof. Rhonda Blairová, autorka knihy The Actor, Image and Action (Southern Methodist University), uzavře program symposia přednáškou na téma divadlo a kognitivní vědy.

Speciální panelová session věnovaná ukrajinskému divadlu

DAMU a The Stanislavsky Research Centre, včetně jeho přidružených aktivit, chtějí vyjádřit jednoznačnou podporu ukrajinským uměleckým pracovníkům, umělcům, učitelům a výzkumníkům a těm ruským praktikům a akademikům, kteří statečně a otevřeně odsoudili kroky vlády Ruské federace při jejím nevyprovokovaném útoku na ukrajinský lid. Program symposia The S Word: Stanislavsky’s Last Words proto nabídne i speciální panelovou session zkoumající Stanislavského vliv na vývoj ukrajinského divadla.

Více informací na oficiálním webu symposia ZDE

9. listopadu 2022