MIMOŘÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO UCHAZEČE Z UKRAJINY NA DIVADELNÍ FAKULTĚ AMU  PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

Podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů a navazujících magisterských studijních programů a způsob ověřování jejich plnění, které se vztahují na cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

20. června 2022