MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VSTUPU OSOB DO BUDOVY DAMU

Vážené kolegyně a kolegové, milí studenti a studentky,

Na základně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 2021 bude s účinnosti ode dne 17. 3. 2021 do budovy fakulty umožněn vstup pouze těm osobám, které se na vrátnici prokáží negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu na COVID-19. Ten nesmí být starší než sedm dní!

Zároveň budou do budovy DAMU moci vstoupit i všichni ti, kdo v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se čestným prohlášením, které naleznete v příloze nebo je ke stažení ZDEa též všichni, kteří byli očkováni (po 14 dnech od poslední potřebné dávky, prokazuje se očkovacím certifikátem).

Zaměstnanci mohou využít testování na fakultě, které dle nařízení MZ musí veřejné vysoké školy pro své pracovníky zajišťovat. Studenti, kteří mají být přítomní v prostorách školy, si zajišťují otestování v maximálně sedmidenním intervalu sami!. Testovací termíny ve škole pro ně nejsou určeny. Jejich přístup do školy nicméně dle rozhodnutí kolegia rektorky  podléhá stejným pravidlům, jako přístup zaměstnanců školy.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci a citlivé vnímání smyslu těchto opatření.

 

Doc. Mgr. MgA. Karel František Tománek, děkan DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

16. března 2021