MIMOŘÁDNÁ STIPENDIA V PŘÍPADĚ TÍŽIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE V DŮSLEDKU KORONAVIROVÉ PANDEMIE - VYHLÁŠENÍ

Děkan Divadelní fakulty AMU vyhlašuje přijímání žádostí studentů o mimořádná stipendia v případě tíživé sociální situace v důsledku koronavirové pandemie.

V žádosti je potřebné podrobně popsat svou současnou finanční a sociální situaci, kterou doporučujeme doložit některou z nepovinných příloh.

Stipendijní komise rozhodne o návrhu na přiznání mimořádného stipendia na základě posouzení finanční a sociální situace popsané studentem, s přihlédnutím k vyjádření příslušné katedry. O mimořádné stipendium mohou požádat i fakultní sociální stipendisté.

Formulář Žádosti ke stažení ZDE.

Vyplněnou podepsanou žádost včetně přiložených dokladů zasílejte emailem na katerina.maxova@damu.cz nebo předložte osobně či zašlete poštou na studijní oddělení do 30. 4. 2021.

O přidělení stipendií rozhodne děkan DAMU do konce května 2021.

Pro vyplacení stipendia je nutné mít v KOSU správně vyplněné číslo bankovního účtu zřízeného v Čechách. Nezapomeňte vyplnit aktuální telefonní kontakt, pro případné upřesnění poskytnutých informací.

Jakékoliv dotazy k žádosti směrujte na Studijní odd. pí. Maxová.

Děkuji

V Praze, 6. dubna 2021

doc. Mgr. et. MgA. Karel František Tománek v. r., děkan DAMU

 

Studijní oddělení DAMU, 6. 4. 2021, Mgr. Kateřina Maxová

 

6. dubna 2021