MIMOŘÁDNÁ SITUACE: PROVOZ A FUNGOVÁNÍ DAMU OD PONDĚLÍ 12. 10. 2020

Mimořádná situace z důvodu epidemie COVID-19 a provoz a fungování Divadelní fakulty od pondělí 12. října 2020 (do 1. listopadu 2020):

Na základě veškerých aktuálních vyhlášených vládních opatření k zpomalení šíření koronavirové nákazy bude s účinností od pondělí 12. října 2020 po dobu následujících 3 týdnů, tj. do neděle 1. 11. 2020, následující provoz a fungování Divadelní fakulty:

 • Veškerá výuka probíhá výhradně distanční formou, jakákoli kontaktní výuka (včetně kurzů CŽV) na půdě DAMU i mimo ní je zakázána, individuální konzultace studentů s pedagogy budou probíhat online/elektronickou formou.
 • Pedagogové mohou pro potřeby distanční výuky využívat prostory a technické zázemí fakulty. Přístup do prostor fakulty na Tržišti 20 bude možný pouze přes Lichtenštejnský palác (vrátnice Hartigovského paláce bude uzavřena) – viz opatření na HAMU.
 • Studentům DAMU bude umožněn vstup na fakultu pouze v pracovní dny a pouze z mimořádných důvodů, tj.:
  • pro účely návštěvy knihovny (pouze vypůjčení či vrácení knih, studovna je uzavřena),
  • vyřízení zcela nezbytných záležitostí na studijním odd. DAMU nebo na sekretariátu své katedry (vždy po předchozí telefonické či emailové domluvě s tajemníkem katedry), které nelze řešit telefonicky či elektronicky
  • zahraniční studenti – pro účely vyřízení nezbytných záležitostí na zahraniční odd. DAMU po předchozí telefonické či emailové domluvě se Z. Hermochovou) – pouze to, co nelze řešit elektronicky nebo telefonicky
  • z důvodu využití PC učebny ke studijním účelům (vždy po předchozím nahlášení potřeby a času použití PC učebny).
  • Individuální zkoušení studentů na učebnách a v prostorách fakulty je zakázáno.
 • Provoz Divadla DISK je po dobu těchto 3 týdnů přerušen, včetně zkoušení a plánovaných představení.

Provoz administrativy bude omezen na nejnutnější podporu. Úřední hodiny budou stanoveny od pondělí do čtvrtka, vždy od 9 hod. do 13 hod. Potřebné konzultace pedagogů s pracovníky administrativy budou probíhat v těchto úředních hodinách na základě předcházející telefonické domluvy.   

 • Provoz knihovny: otevřeno bude pondělí – čtvrtek vždy od 10 hod. do 15 hod., pátek – zavřeno, studovna je zcela uzavřena
 • Studijní oddělení: bude otevřeno pro studenty a pedagogy DAMU vždy pondělí – čtvrtek od 10h do 12 h, a to pouze po předchozí telefonické nebo emailové domluvě (tel. 234 244 285, email: lenka.kovalevska@damu.cz, pro doktorské studium: tel. 234 244 218, marie.pejrimovaska@damu.cz)
 • Zahraniční oddělení: bude otevřeno pro zahraniční studenty pondělí – čtvrtek od 10h do 13 h, a to pouze po předchozí telefonické domluvě (tel. 234 244 286, email: zora.hermochova@damu.cz) – studenti mají povinnost přednostně vyřizovat své záležitosti mailem či telefonicky
 • PC učebna: bude otevřena pouze pondělí – čtvrtek vždy od 10h do 15 h – zájemci o využití PC učebny se musí dopředu nahlásit na adresu: jakub.kavan@damu.cz (maximální počet studentů v PC učebně je omezen na 4 osoby, lze využívat jen označené PC stanice pro zajištění rozestupů mezi uživateli)

 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

12. října 2020