MAGISTERSKÁ SYMPOZIA KATEDRY TEORIE A KRITIKY 29.1.2024

KTK dne 29.1.2024 pořádá v Hallerově sále magisterská sympozia, na které jsou vřele zváni jak pedagogové DAMU, tak i všichni studenti DAMU.

Rozpis magisterských prezentací 29. 1. 24:

Prezentace magisterského výzkumného projektu, 1. roč. 
Studentky prezentují vymezení základní problematiky magisterského výzkumného projektu a základní rešerši literatury a pramenů
10.00-10.20 K. Vinařová
10.20-10.40 Z. Horváthová
10.40-11.00 V. Macková
11:00-11:20 B. Smolíková

Prezentace magisterského výzkumného projektu, 2. roč. 
(Po třetím semestru studentka prezentuje a obhajuje obsah plánované magisterské práce a rozpracovanou metodologickou kapitolu práce)
Studentky prezentují stávající stav magisterského výzkumného projektu
11.30-11.55 O. Titarova
12:00-12:25 N. Bulvasová

Prezentace Výzkumné praxe – případové studie
Studentky prezentují základní rešerše výzkumné praxe
12.30-12.45 K. Vinařová
12.45-13:00 Z. Horváthová
13:00-13:15 V. Macková
13:15-13:30 B. Smolíková

17. ledna 2024