KONZULTAČNÍ DEN PRO UCHAZEČE OBORŮ ČINOHERNÍ HERECTVÍ A ČINOHERNÍ REŽIE-DRAMATURGIE AR. 2024/2025 DNE 21. 10. 2023

V sobotu 21. 10. 2023 se koná konzultační den pro uchazeče programů činoherní herectví a činoherní režie-dramaturgie.
Společný začátek je v 10:00 hod. v učebně K107 (Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, Praha 1).
Otázky ohledně přijímacího řízení a následného studia činoherního herectví zodpoví herec
a pedagog doc. MgA. Tomáš Pavelka.
Otázky k přijímacímu řízení a následnému studiu činoherní režie a dramaturgie zodpoví režisér
a pedagog prof. MgA Jakub Korčák. 

17. října 2023