KONZULTACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM - MA PRODUKCE A MANAGEMENT

Konzultace proběhnou v pátek 3. května 2024.

Hybridně od 14.00 do 16.00 hod., 14 - 15 hod - obecné informace, 15 - 16 hod - otázky.

Učebna č. R308 (DAMU (Karlova 26, Praha 1) - trakt Řetězová, 3. patro.

Můžete se připojit online přes aplikaci MS Teams! 

15. dubna 2024