KATEDRA TEORIE A KRITIKY A PROJEKT KRITILAB

Celkem čtyři mimopražská divadla se zapojila do projektu KritikLab, který od září 2021 do září 2023 s podporou grantu KU-ACC1-010 z Fondů EHP 2014-2021 společně realizují Divadelní noviny a Katedra teorie a kritiky DAMU: Horácké divadlo v Jihlavě, Východočeské divadlo v Pardubicích, Činoherní studio v Ústí nad Labem a Divadlo F.X. Šaldy v Liberci. Pod vedením tutorů z řad zkušených divadelních kritiků – Radmily Hrdinové, Petry Zachaté, Vladimíra Hulce a Vladimíra Mikulky – si tak celkem čtrnáct studentů oboru teorie a kritika na DAMU zkouší, co obnáší ostrá kritická praxe, a zároveň se nejen přes systematickou reflexi všech premiér, ale i díky řadě diskusí s divadelníky – a taktéž s publikem – seznamují s tím, jak během jedné divadelní sezóny funguje konkrétní divadelní dům. K dnešnímu dni tak vzniklo 65 textů začínajících divadelních recenzentů, které si je možné přečíst na speciální stránce Divadelních novin: https://www.divadelni-noviny.cz/rubrika/kritik-lab.

17. května 2023