JAK PRACOVAT SE STUDUJÍCÍMI, KTEŘÍ MAJÍ SPECIFICKÉ POTŘEBY?

Setkání vedení fakulty s akademickými pracovníky a zaměstnanci DAMU na téma: Jak pracovat se studenty, kteří mají specifické potřeby? 24.11. 2023 od 16:30, Divadlo Disk

Jak zvolit vhodné úpravy, které studentovi skutečně pomůžou úkoly lépe zvládnout? Jsme sami kompetentní tyto úpravy vymýšlet? Jak s takovým studentem mluvit a jakým tématům nebo způsobům řeči se při hovoru radši vyhýbat? Jak zabránit tomu, abychom, při nejlepší vůli, studentovi nepřiměřenou úpravou víc neuškodili, než pomohli? Jak přestat poskytovat přiměřené úpravy studia, když máme pocit, že se situace studenta zlepšila? Nebo naopak, jak postupovat, když vidíme, že se situace zhoršuje? Jak zajistit, aby se ke dvěma studentům se stejnými potřebami přistupovalo na fakultě stejně? Jakou podporu může poskytnout studijní oddělení nebo vedení fakulty? Kde hledat odbornou pomoc? Jak to dělají jiní kolegové? Jak moc času navíc chceme či můžeme věnovat studentovi se specifickými potřebami a jak bude tento čas zaplacen?

Pokud Vás zajímají odpovědi na některé tyto otázky, nebo Vám hned naskakují další, určitě přijďte.

Těšíme se na setkání s vámi.

17. listopadu 2023