HARMONOGRAM KLAUZUR - ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023

Katedra scénografie 

Čtvrtek 12. ledna 2023 - ateliéry scénografie (trakt Karlova, 4. patro)

10.30 –  prezenzentace 1. ročník Bc. 

11.30 – prezenzentace  2. ročník Bc. 

12.15 – prezenzentace  3. ročník Bc. 

13.00 – 14.00 pauza oběd

14.00 – prezentace 1. ročník Mgr Divadelní scénografie 

14.45 – prezentace 2. ročník Mgr. Divadelní scénografie 

16.00 – prezentace Mgr. Kostým a maska

16.30 – prezentace 2. ročník Mgr. Kostým a maska 

Jednotlivá prezentace by měla být do max. 7 minut, max. 2 normostrany textu, které budou v rámci prezentace přečteny a následně archivovány na katedře.

Katedra autorské tvorby a pedagogiky 

Pondělí/Monday 9.1.

10:30 – 12:00                     otevřená hodina herecké 1. roč./open class of acting 1st year ENG (Kateřina Daňková a Eva Čechová)

Pondělí/Monday 16.1.

10:00 – 11:30                     pohyb + reflexe 1. ročník/movement + reflection 1st year CZ+ENG (Mish Rais) Velký sál

11:45 – 12:15                     Vesničko má pod Šumavou – řeč 3. roč./speech 3rd year CZ (Michal Čunderle)

12:15 – 12:45                     verš/poem CZ (Markéta Potužáková)

14.00 – 14.20                     speech ENG (Pavel Zajíček)

14.30 – 15.15                     herecká 2. ročník/acting class 2nd year CZ (Jan Hančil, Jan Večeřa)

15.30 – 16.30                     reflexe celodenní/reflection of the day

Úterý/Tuesday 17.1.

10:00 – 11:30                     pohyb + reflexe 1. ročník/movement + reflection 1st year CZ+ENG (Mish Rais) Velký sál

11:45 – 12:15                     Pan Kaplan – řeč 2. roč./speech 2nd year CZ (Michal Čunderle)

12:15 – 12:45                     Pan Kaplan – speech ENG (Mish Rais)

14.00 – 15.30                     autorské prezentace/authorial presentations (7x)

15.45 – 17.30                     reflexe celodenní/reflection of the day

Středa/Wednesday 18.1.

10:00 – 11:30                     autorské prezentace/authorial presentations (7x)

11:45 – 13:30                     reflexe/reflection

15:00 – 16:15                     řeč 1. roč. + Zuzana/speech 1st year + Zuzana CZ (Markéta Potužáková)

16:30 – 17:00                     reflexe/reflection

Čtvrtek/Thursday 19.1.

11:00 – 12:30                     interpretace písničky + reflexe/song interpretation + reflection (Přemysl Rut) Řetízek

14:00 – 17:00                     povinné individuální pohovory 1. roč./mandatory individual interviews 1st year CZ + ENG

Pátek/Friday 20.1.

10:00 – 12:30                     dobrovolné individuální pohovory 2.+3. roč./voluntary individual interviews 2nd and 3rd year CZ + ENG

Katedra produkce 

26. a 27. 1. 2023 prezentace magisterských projektů 

Katedra teorie a kritiky 

30. 1. 2023 prezentace magisterských projektů 

Katedra alternativního a loutkového divadla 

Klauzurní festival Proces 023 - 31. 1. - 2. 2. 2023

více informací-> 

 

10. ledna 2023