HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKA MGA. VLADIMÍRA NOVÁKA, PH.D.

Děkan DAMU Karel František Tománek zve na habilitační přednášku MgA. Vladimíra Nováka, Ph.D. Divadelní tvorba ve specifických skupinách jako otevřený sdílený dialog. Přednáška se uskuteční na veřejném zasedání Umělecké rady DAMU dne 14. 3. 2023 od 14:15 v Hallerově sále.
 

23. února 2023