HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKA MGA. IVANY VOSTÁRKOVÉ

Habilitační přednáška MgA. Ivany Vostárkové proběhne během zasedání UR DAMU dne 24. 11. 2021. Přednáška na téma Hlas jako prostředek hledání vlastních tvůrčích možností a následná diskuze začne přibližně v 14:30 v Hallerově sále. Tyto části jsou veřejné.

Přednáška bude streamována na kanále Youtube

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU

16. listopadu 2021