PROFESORSKÁ PŘEDNÁŠKA DOC. MGR. JANA ŠTĚPÁNKA

Děkan DAMU Karel František Tománek zve na profesorskou přednášku doc. Mgr. Jana Štěpánka Transformace pedagogických postupů výuky předmětu Scénografie na katedře scénografie v kontextu současných změn ve vnímání oboru.

Přednáška se uskuteční na veřejném zasedání Umělecké rady DAMU dne 14. 11. 2023 ve 14:00.

v Hallerově sále

1. listopadu 2023