ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

Elektronický zápis do vyšších ročníků bude prováděný prostřednictví informačního systému KOS, v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU (Díl 4 Zápis do vyššího ročníku studia Čl. 25).

Detailní informace včetně podrobného návodu naleznete ve školním emailu.

Elektronický zápis je možné provést od 25. 8. – 30. 9.2020. Poté probíhá zápis na studijním odd. v náhradním termínu 2.–8.10. 2020.

Elektronický zápis se týká i studentů čekajících na státní závěrečnou zkoušku. Čekatelé pouze potvrdí osobní a kontaktní údaje.

V případě potřeby se obraťte na studijní odd. DAMU.

31. srpna 2020