DISKUZE O DS DISK/JAKÝ CHCEME DISK?

Cílem diskuze je vytvořit během akademického roku 2022/2023 celofakultní dohodu o funkci a aktivitách, které má ds DISK plnit s ohledem na vzdělávací potřeby kateder, případně dalších fakult AMU. Tuto diskuzi jsme iniciovali na úrovni celé fakulty, a to prostřednictvím dotazníku pro akademickou obec, dotazníku pro vedení jednotlivých kateder a setkání akademické obce v rámci platformy „Sdílejme DAMU!” 17.10. 2022.

18. ledna 2023