DĚKANSKÉ VOLNO DNE 23. 12. 2022

Děkan DAMU doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek vyhlašuje děkanské volno v pátek 23. 12. 2022 u příležitosti vánočních svátků. 

V případě studijních či pracovních povinností bude budova přístupná na povolení.

2. listopadu 2022