DĚKANSKÉ VOLNO DNE 16. 11. OD 16:00

Děkan Divadelní fakulty AMU vyhlašuje dne 16. 11. 2023 od 16:00 děkanské volno u příležitosti setkání studujících DAMU s prezidentem České republiky Petrem Pavlem v Divadle DISK. 

 

30. října 2023