DĚKANSKÉ VOLNO 3. 10. 2022 OD 15:00 DO 18:00

Děkan DAMU doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek vyhlašuje děkanské volno na pondělí 3. 10. 2022 od 15:00 do 18:00 u příležitosti svolání akademické obce DAMU k zahájení akademického roku 2022/2023. 

V případě studijních či pracovních povinností bude budova přístupná na povolení.

26. září 2022