DĚKANSKÉ VOLNO 2. 10. 2023 OD 14:30

Děkan Divadelní fakulty AMU vyhlašuje dne 2. 10. od 14:30 děkanské volno u příležitosti zahájení akademického roku 2023/2024 v Divadle DISK. 


doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, v.r.

15. září 2023