DAS THEATRE FEEDBACK METHOD – WORKSHOP 6. - 8. KVĚTNA, STUDIO ŘETÍZEK

Na začátku května se na DAMU uskuteční třídenní workshop certifikované metody DAS Theatre Feedback, kterého se mohou zúčastnit všichni studenti a pedagogové.

O co jde 

Manolis Tsipos, mezioborový performer a mentor, mezinárodně zkušený kouč metody DAS Theatre Feedback Method, poskytne komplexní vhled do nástroje, který byl speciálně vyvinut pro zpětnou vazbu umělecké práce s tvůrčím procesem. Metodu přijala řada uměleckých škol v Evropě jako součást metodiky výuky umění.   

Workshop se koná v rámci přípravy nového magisterského programu Světelný a audiovizuální design pro živá umění na DAMU a nabízíme už jen několik zbývajících míst.

Přihlaste se na michal.somos@damu.cz  

Přednáška i workshop proběhne v angličtině. 

Co získáte  

Hybridní, mezioborové umělecké postupy jsou často těžko definovatelné a jejich produkty těžko diskutovatelné; DAS Theatre je vzdělávací institucí, která tyto umělecké postupy dostává do popředí dnešního uměleckého diskurzu, a to i prostřednictvím realizace této metody zpětné vazby.  

Hlavními cíli zpětnovazebních situací jsou:    

  • posílit postavení umělce, který získává zpětnou vazbu na své dílo,   

  • překročit rámec vynášení soudů,   

  • umožnit nezbytnou kritiku,   

  • vytvořit pocit (sebe)disciplíny v zájmu přesnosti a jasnosti,   

  • a v neposlední řadě zvýšit radost z poskytování a přijímání zpětné vazby.  

Za účast na workshopu se neudělují kredity ECTS.   

Jak se zúčastnit  

Účast je otevřena limitovanému počtu pedagogů a studentů DAMU (max 20) za těchto podmínek:  

  • první den je povinný, 

  • můžete se zúčastnit 2 nebo více setkání (sessions) během 2. a 3. praktického dne, podle svých možností a kapacit,  

  • Studující se mohou – jednotlivě nebo ve skupině – přihlásit také s krátkou prezentací (10-15 min) své rozpracované, nedokončené tvůrčí práce. Předvedou jí v rámci některého z praktických setkání a získají zpětnou vazbu od účastníků a účastnic workshopu. Může se jednat o úryvek z většího díla; divadelního, literárního, výtvarného nebo hudebního; individuální nebo kolektivní, české, anglické nebo neverbální... všechny typy rozpracovaných prací jsou vítány! Na 6 setkání hledáme 4 prezentace studentských prací, zbylá dvě budou prostorem pro zpětnou vazbou na prezentace učitelů o jejich výukových metodách.   

Časový harmonogram:   

6. května 2024, Studio Řetízek  

10:00-11:30: Teorie A: Opakující se problémy    

11:30-13:00: Teorie B: Sokratovský dialog   

13:00-14:00: Přestávka na oběd  

14:00-17:00: Teorie C: Představení metody zpětné vazby DAS Theatre  

17:00-18:00: (v případě potřeby) Reflexe dne / Otázky a odpovědi  

7. května 2024, Studio Řetízek  

9:30-11:30: praktický nácvik zpětná vazby 1   

11:30-13:30: praktický nácvik zpětná vazby 2  

13:30-14:30: Přestávka na oběd  

14:30-16:30: praktický nácvik zpětná vazby 3  

16:30-17:00: (v případě potřeby) reflexe dne / otázky a odpovědi   

8. května 2024, Studio Řetízek  

9:30-11:30: praktický nácvik zpětná vazby 4  

11:30-13:30: praktický nácvik zpětná vazby 5  

13:30-14:30: Přestávka na oběd  

14:30-16:30: praktický nácvik zpětná vazby 6  

16:30-17:00: Závěrečná reflexe a uzavření   

Odkazy:  
Více o metodě zpětné vazby: https://www.atd.ahk.nl/en/theatre-programmes/das-theatre/study-programme/feedback-method-1/  
Film o metodě zpětné vazby (53`): https://vimeo.com/97319636  

30. dubna 2024