DAMU VYHLAŠUJE U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ ÚMRTÍ FRANZE KAFKY 9. ROČNÍK SOUTĚŽE O KRÁTKOU DIVADELNÍ HRU

DAMU ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Židovským muzeem v Praze vyhlašuje u příležitosti 100. výročí úmrtí Franze Kafky 9. ročník soutěže o krátkou divadelní hru na téma:

ZAČAL JSEM UVAŽOVAT O SVÉM PŘÍPADU. PROBLÉM BYL OVŠEM  V TOM, ŽE JSEM O NĚM VLASTNĚ NIC NEVĚDĚL MIMO ZÁKLADNÍ FAKT, ŽE SE MNE ROZHODLI ZAVŘÍT.

(Václav Havel: Někam jsem to ukryl)

Uzávěrka soutěže: 21. srpna 2024 ve 24:00 hod.

Vyhlášení vítězů proběhne na začátku akademického roku 2024/2025

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit kterýkoli student či studentka DAMU (vyjma těch, kteří již v minulých ročnících získali první cenu) s původní divadelní hrou (v minimálním rozsahu 10 normostran), která je dílem jednoho autora a která dosud nebyla uvedena ani zveřejněna a nebude uvedena či zveřejněna do vyhlášení výsledků.

Text hry (s jejím názvem, ale bez uvedení autora) je třeba do doby uzávěrky soutěže poslat jako pdf přílohu k emailu na adresu: autorska.soutez@damu.cz. V mailu je třeba uvést své jméno, katedru, ročník a studijní obor. Texty doručené po uzávěrce nebudou do soutěže zařazeny.

Soutěž je anonymní. DAMU zaručuje, že administrace soutěže zachová před porotou naprostou anonymitu všech přihlášených příspěvků.

Děkan DAMU jmenoval pětičlennou odbornou porotu soutěže ve složení: Anna Freimanová, Marta Ljubková, Petra Zachatá, Michal Čunderle a Milan Šotek.

Cena pro vítěze: 30.000,-

Vítězný text bude scénicky realizován v objektu synagogy Židovského muzea.

27. března 2024