CO DĚLAT V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NA DAMU

Dovolte mi na tomto místě shrnout pár obecných rad, kterými byste se měli řídit v případě, že se na DAMU vyskytne onemocnění COVID-19:

  1. Pokud jste zjistil/a, že máte pozitivní test na koronavirus, informujte prosím tajemníka / tajemnici své katedry (studenti a pedagogové), tajemnici DISKU (pracovníci DISKU) nebo tajemníka fakulty (pracovníci děkanátu). Tajemníci / tajemnice kateder a DISKU následně sdílejí informace s tajemníkem fakulty, který zajistí komunikaci s vedením AMU. Aktuální způsob komunikace s hygienickou stanicí, řešte prosím s Vaším lékařem.
  2. Pozitivní test na COVID-19 je osobní a citlivá informace, se kterou bude nakládáno rozumně a bude sdělována pouze v takových případech, kdy sdělení slouží k bezprostřední ochraně zdraví příjemců takové informace.
  3. DAMU poskytuje součinnost nakaženému a hygienické stanici při trasování kontaktů. Koná tak proto, aby omezila riziko nákazy osob, které s nakaženým přišly do kontaktu. Tajemník / tajemnice kontaktuje nakaženého (citlivě s ohledem na jeho/její stav), a získá seznam lidí z DAMU s kontaktními údaji (nejlépe číslo mobilního telefonu), s nimiž nakažený/á byl/a v kontaktu. Seznam je využíván jak pro komunikaci nakaženého s hygienickou stanicí, tak pro komunikaci uvnitř DAMU.
  4. Obecně hygienická stanice v principu zvýhodňuje očkované a osoby, které používají ochranné pomůcky.
  5. Více aktuálních informací naleznete ZDE.
  6. Zároveň upozorňujeme, že informace budou na těchto stránkách aktualizovány průběžně v souvislosti s dynamikou vývoje epidemiologické situace a změnou legislativního rámce, včetně vnitrouniverzitní legislativy.

Děkuji všem za respektování a dodržování stávajících opatření

Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D., tajemník DAMU

12. listopadu 2021