CENA DĚKANA 2022

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje Cenu děkana 2022.

Cena děkana DAMU je individuální ocenění  studentů a studentek DAMU za mimořádný přínos k rozvoji fakulty. Cena je určena výhradně těm, kteří aktuálně studují v některém ze studijních programů DAMU.

Udělení ceny je spojené s finanční odměnou ve výši 30.000,-kč.

Nominace studentů a studentek posílejte písemně na Sekretariát DAMU k rukám Ilony Legové a to do 30. 11. 2022. Nominace musí být stvrzena podpisem minimálně tří členů akademické obce DAMU. Formulář ke stažení ZDE.

Výsledky Ceny děkana budou vyhlášeny během shromáždění akademické obce DAMU, které se uskuteční 12. 12. 2022 v Divadle DISK. Prosíme všechny nominované, aby se tohoto setkání zúčastnili.

Děkan si vyhrazuje právo cenu neudělit.

 

Doc. Mgr. MgA. Karel František Tománek, děkan DAMU

18. října 2022