CENA DĚKANA 2021

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje Cenu děkana 2021.

Cena děkana DAMU je každoročně udělována studentům a studentkám DAMU za mimořádný přínos k rozvoji fakulty. Cena je individuální a je určena výhradně těm, kteří aktuálně studují v některém ze studijních programů DAMU.

Udělení ceny je spojené s finanční odměnou ve výši 30.000,- Kč.

Nominace studentů a studentek doručte písemně na Sekretariát DAMU k rukám Lindy Pech Lidmilové a to do 30. 11. 2021.

Nominovat na Cenu děkana mohou všichni členové akademické obce DAMU, přičemž každá nominace musí být stvrzena podpisy minimálně tří z nich. Nominační formulář ke stažení ZDE.

Výsledky Ceny děkana budou vyhlášeny během shromáždění akademické obce DAMU, které se uskuteční 2. 12. 2021 v Divadle DISK. Prosíme všechny nominované, aby se tohoto setkání zúčastnili.

Děkan si vyhrazuje právo cenu neudělit.

Doc. Mgr. MgA. Karel František Tománek

děkan DAMU

2. listopadu 2021