25. DIVADELNÍ FLORA - VÝZVA PRO STUDENTY DAMU

Výzva k účast na studentském programu 25. ročníku festivalu DIVADELNÍ FLORA.

Ve dnech 9. – 21. května 2022 se koná v Olomouci již 25. Divadelní Flora (soupis hlavního programu naleznete v příloze). Divadelní fakulta AMU v Praze vyjádřila zájem o spolupráci na tomto projektu a v rámci studentského programu FloraLab má k dispozici 6 účastnických míst pro studenty DAMU.

Obdobně jako předchozí roky nabízíme studentům, aby se účastnili celého festivalu, nebo první (10.-16.5.) či druhé poloviny (16.-21.5.).

O programu: 

Snaha systematičtěji propojit uměnovědná studia s divadelní praxí stála před 5 lety u zrodu programu FloraLab. Cílem a smyslem projektu je provázat studentské komunity z českých a slovenských vysokých divadelních škol a vytvořit kritickou „festivalovou laboratoř“.

Letošní téma zní BEAUTIFUL NEW WORLD <st1:metricconverter productid="2.022 a" w:st="on">2.022 a</st1:metricconverter> navazuje na podzimní 24. ročník Divadelní Flory, který byl vzhledem ke koronavirové pandemii programově částečně omezený. V rámci hlavního programu bude uvedeno 7 zahraničních inscenací. Prostor bude věnován i profilu Ivana Buraje a brněnského HaDivadla. Více naleznete v programu.

Ubytování:

Organizátor poskytuje ubytování za těchto cenových podmínek: účast po celou dobu festivalu (12 dní/11 noclehů) – 3.500 Kč / „zkrácená“ účast (6 dnů/6 noclehů) – 2.000 Kč.

Stipendium:

Finanční podpora od DAMU zahrnuje ubytování po celou dobu pobytu (12, nebo 6 noclehů), vstupenky na představení (20, nebo 10 titulů) a semináře vedené přímo pro FloraLab.

DAMU studentům poskytne formou stipendia příspěvek na výše uvedené náklady na ubytování a to do max. výše 3.500,- Kč/student dle délky účasti na festivalu.

Povinnosti účastníků festivalů z řad studentů DAMU:

Každý student, který má zájem se zúčastnit festivalu, informuje před podáním přihlášky své vedoucí pedagogy.

Po účasti na festivalu je každý student povinen následně zpracovat (nejpozději do konce června t.r.) stručnou závěrečnou zprávu, která bude obsahovat stručné osobní zhodnocení a reflexi účasti na festivalu/festivalu obecně

(+ příp. autorský text/mediální výstup nebo odkaz/link na něj, pokud by student o festivalu něco publikoval). Tuto zprávu student zašle elektronicky na adresu na zuzana.svehlova@damu.cz.

Zájemci z řad studentů DAMU nechť se přihlásí na adrese zuzana.svehlova@damu.cz, a to nejpozději do pondělí 14. března 2022.

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, v.r.

děkan DAMU

4. března 2022