INFO

ORIENTAČNÍ DNY DAMU: 26. a 27. 9. 2023

Účast na Orientačních dnech je povinná pro všechny studující prvních ročníků na DAMU v bakalářských a magisterských studijních programech s výjimkou těch, kteří pokračují ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu a již na DAMU studovali v bakalářském programu – pro ty je účast dobrovolná.

Nově nastupující studující (kromě absolventů DAMU), kteří se ze zdravotních nebo jiných důvodů nemohou zúčastnit Orientačních dnů, jsou povinni se písemně (emailem na Studijní odd.) omluvit a přiložit v případě zdravotních důvodů i lékařskou zprávu, případně doložit jiné důvody.

HARMONOGRAM ORIENTAČNÍCH DNŮ DAMU 2023

Aktuality

26.09.2023 Studijní aktuality
Termín promocí pro rok 2023
26.09.2023 Jiná oznámení
Konzultační den pro uchazeče oborů činoherní herectví a činoherní režie-dramaturgie ar. 2024/2025
25.09.2023 Jiná oznámení
Workshop studujících KČD s francouzským režisérem, dramaturgem a pedagogem Laurentem Bergerem
25.09.2023 Jiná oznámení
V nakladatelství NAMU vychází: Michaela Váňová - S dětmi do divadla
19.09.2023 Jiná oznámení, Studijní aktuality
Zahájení akademického roku 2023/2024 v DISKu
15.09.2023 Jiná oznámení, Studijní aktuality
Děkanské volno 2. 10. 2023 od 14:30
12.09.2023 Jiná oznámení
Jak to vypadá U Hitlerů v kuchyni, když režíruje Miroslav Hanuš a hrají studenti DAMU?
11.09.2023 Jiná oznámení
Setkání s Janou aneb večírek 20. 9. 2023
11.09.2023 Jiná oznámení, Studijní aktuality
OPEN CALL – staňte se součástí Noci divadel 2023 v DISKu
05.09.2023 Jiná oznámení
Uvedení knihy Evy Blechové a Boleslava Keprta
04.09.2023 Jiná oznámení
Dialogické jednání pro veřejnost v zimním semestru 2023 - rozvrh
25.08.2023 Jiná oznámení
Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Kláry Pernicové
25.08.2023 Jiná oznámení
Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Víta Zemana
08.08.2023 Jiná oznámení
Projekt Euforka, Eurocentrum Europe Direct Olomouc a UPOL v Olomouci zvou na dvoudenní událost Unesené svobody, reflektující aktuální dění v Evropě
19.07.2023 Jiná oznámení
Divadelní konference JAMU 2023 BALANCING CONFLICTS/CONFLICTUAL BALANCE

akce damu