Aktuální výzvy Evropské sítě pro kulturní management a kulturní politiku ENCATC

Zabýváte se výzkumem v oblasti kulturního managementu a kulturní politiky? Hledáte možnosti, jak a kde svou práci prezentovat? Evropská síť pro kulturní management a kulturní politiku ENCATC, jejíž je KP DAMU součástí, vyhlašuje tři výzvy:

 

 Publikujte v European Journal of Cultural Management and Policy

ENCATC přijímá články k možnému zveřejnění ve dvou číslech devátého sborníku svého vědeckého periodika, které bude publikováno v prosinci 2019. Deadline pro zasílání článků je 26. dubna 2019. První číslo devátého sborníku bude tematicky navazovat na výroční Kongres ENCATC 2018 s názvem „Za hranice EYCH2018. Jaký je náš kulturní horizont? Otevírání perspektiv za účelem schopnosti čelit probíhajícím transformacím“. Přihlášené výstupy by se měly zabývat kritickými a inkluzivními pohledy na kulturní dědictví a jeho vztah s jinými kulturními a tvůrčí odvětvími. Druhé číslo devátého sborníku se zaměří na obecná témata týkající se nových poznatků v kreativních a tvůrčích oblastech. Všechny články budou hodnoceny oboustranně anonymně, identita autora bude před recenzenty skryta, stejně tak i identita recenzenta v průběhu následného přezkumu. Poté budou autoři článků informováni, zda byl jejich výstup přijat či nikoliv. Časopis Journal, který byl poprvé publikován již v roce 2011, podporuje multidisciplinární perspektivy a zaměřuje se na propojení teorie a praxe v oblasti kulturního sektoru. Další informace a pokyny: https://www.encatc.org/en/upcoming-issues-and-call-for-articles/.

 

 Přihlaste se do soutěže o prestižní mezinárodní ocenění udělované profesionály v oboru ENCATC award

Přihlášky do soutěže o cenu ENCATC za výzkum v oblasti kulturní politiky a kulturního managementu jsou přijímány do 1. května 2019. Ocenění je udělováno nedávno publikované disertační práci s inovativním a mezinárodně orientovaným výzkumným záměrem, který má informativní charakter pro tvorbu kulturních politik a je přínosný pro odborníky v široké oblasti kultury. Cena každoročně zahrnuje i překlad vítězné disertační práce do angličtiny a její otištění v jedné z publikací ENCATC Book Series, které jsou věnovány kulturnímu managementu a vzdělávání v kulturní politice a jsou vydávány mezinárodním nakladatelstvím Peter Lang. Vítěz roku 2019 bude vyhlášen na slavnostním předávání cen Kongresu ENCATC 2019 dne 3. října 2019 ve francouzském Dijonu. Přihlaste se zde: https://www.encatc.org/en/about-the-award/apply-in-2019/

 

 Prezentujte na Kongresu ENCATC 2019 v Dijonu

Akademici, výzkumní pracovníci a odborníci z Evropy i mimo ni budou mít 4. října 2019 ve francouzském Dijonu možnost prezentovat své nejnovější poznatky během každoročního zasedání, které je věnované vzdělávání a výzkumu v oblasti kulturní politiky a kulturního managementu. Setkání se bude konat v rámci 6. ročníku výročního kongresu kulturního managementu a kulturní politiky ENCATC na téma „Rozmanitost a udržitelnost v práci. Strategie a praxe v oblasti kultury a vzdělávání“, který proběhne 2. – 5. Října 2019. Toto setkání mezinárodní vzdělávací a výzkumné sítě nabídne jedinečnou interdisciplinární platformu pro získání nejnovějších vzdělávacích postupů v oblasti výzkumu kulturního managementu a politiky ve světovém měřítku. Otevřená výzva vítá abstrakty, plakáty a ukázky výuky do 25. května 2019. Návrhy mohou pocházet z jakékoli relevantní disciplíny, za předpokladu, že nabídnou originální a odborný příspěvek akademického charakteru ke studiu a praxi kulturního managementu a kulturní politiky. Jednotlivé příspěvky by měly dle témat letošního kongresu kriticky analyzovat rozmanitost a udržitelnost s ohledem na provozní aspekty organizací, zkoumat praktické významy rozmanitosti v kulturním a tvůrčím sektoru a rozebírat, jak jsou v různých kontextech implementovány v praxi a jak mohou přispět k diskusi o udržitelnosti v této oblasti. Pro více informací: https://www.encatc.org/en/events/detail/2019-encatc-education-and-research-session/

15. duben 2019

.