7. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU DAMU DNE 1. 3. 2022 OD 15:00

7. zasedání Akademického senátu DAMU proběhne dne 1. 3. 2021 od 15:00 v Zasedací místnosti S202. 

Podněty členů akademické obce DAMU budou do programu zasedání AS DAMU zařazeny, pokud budou doručeny předsedkyni AS DAMU nejpozději 7 pracovních dnů před konáním zasedání AS DAMU, tj. do 21. 2. 2022. 

16. února 2022