5. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU DAMU DNE 26. 10. 2021

5. zasedání Akademického senátu DAMU proběhne dne 26. 10. 2021 v 17:20 v Zasedací místnosti DAMU (S202)

Podněty členů akademické obce DAMU budou do programu zasedání AS DAMU zařazeny, pokud budou doručeny předsedkyni AS DAMU nejpozději 7 pracovních dnů před konáním zasedání AS DAMU, tj. do 15. 10. 2021.

30. září 2021