Výsledky 3. kola přijímacího řízení do bakalářského programu

Katedry produkce DAMU pro ak. rok 2021/22

Do bakalářského programu byli přijati uchazeči s těmito kódy přihlášek:

71513987

20188322

56450635

54521916

15749421

25629675

81382272

94189255

66476120

85832212

60224404

27700609

61013829

15. duben 2021

.