Harmonogram obhajob a státních magisterských zkoušek - jarní termín 2023

Datum

Date

 

 

Dostavit se v hod.

Coming at

ZKOUŠKA
od-do

EXAM
from-till

 

DIPLOMANT

 

 

 

Vedoucí kvalifikační diplomové práce

TUTOR of thesis

Oponent kvalifikační diplomové práce

OPPONENT of thesis

Vedoucí absolventského uměleckého výkonu

TUTOR of final project

Oponent absolventského uměleckého výkonu

OPPONENT of final project

středa
21. 6.

9.00

 9.30 – 10.30

Vosobová Sára
Alternativní a loutkové divadlo

MgA. Linda Dušková, Ph.D.

doc. Mgr. Marek Bečka

MgA. Robert Smolík
člen SZZ

MgA. Branislav Mazúch

Wednesday
21. 6.

 

10.00

 

10.30 – 11.30

 

Rothermel Emil Fabian
Alternativní a loutkové divadlo

MgA. Mgr. Marta Ljubková
člen SZZ

 

doc. MgA. Sodja Zupanc Lotker, Ph.D.př.
SZZ

MgA. Robert Smolík člen
SZZ

 

doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.

 

 

11.00

11.30 – 12.30

Gajdoš Štěpán
Režie ALD

Mgr. Karolína Plicková, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Tichý

doc. MgA. Jiří Havelka, Ph.D.

Mgr. Nina Malíková

 

12.00

12.30 – 13.30

Karaka Lenka
Alternativní a loutkové divadlo

doc. Mgr. Ivana Vostárková

Mgr. Libuše Voběrková

doc. MgA. Jiří Havelka, Ph.D.

doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.
člen SZZ

čtvrtek
22. 6.

9.00

 9.30 – 10.30

Victoria Reyes Daniel
MA DOT

Kent Sjöström

Mgr. Branislava Kuburović
člen SZZ

doc. MgA. Sodja Zupanc Lotker, Ph.D.
př.SZZ

Mgr. Tomáš Procházka   

Thursday
22. 6.

10.00

10.30 – 11.30

Vaverka Jakub
Herectví ALD

Mgr. Helena Bendová

MgA. Mgr. Marta Ljubková
člen SZZ

MgA. Mgr. Marta Ljubková

člen SZZ

Mgr. Tomáš Procházka   

 

11.00

11.30 – 12.30

Šklíbová Zuzana
Alternativní a loutkové divadlo

doc. MgA. Sodja Zupanc Lotker, Ph.D.
př.SZZ

Mgr. Tomáš Procházka   

doc. MgA. Sodja Zupanc Lotker, Ph.D.
př. SZZ

doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.
člen SZZ

 

12.00

12.30 – 13.30

Mensdorff-Pouilly Adam
Herectví ALD

Mgr. Radek Beran, Ph.D.

MgA. Mgr. Marta Ljubková
člen SZZ

doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.
člen SZZ

MgA. Branislav Mazúch

V Praze dne 18. května 2023

Za správnost: Jitka Nohová, tajemnice katedry

18. květen 2023

.