Konzultace pro uchazeče do magisterského programu KATEDRY PRODUKCE DAMU - 16. 4. 2021 ONLINE

V pátek 16. dubna 2021 od 14:00 do 15:00 hodin - informace o přijímacím řízení a studiu od 15:00 do 16:00 hodin - dotazy a individuální konzultace

Online konzultace proběhnou v aplikaci TEAMS.

ZDE odkaz na připojení:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmI1NjZiYzQtODkyZi00YTdhLWFmYTEtYWEzMThhNWZhNzQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b0d7367-6f74-45ec-b99b-d962ddfc18d1%22%2c%22Oid%22%3a%22ac2dcdc1-7c92-43d2-a783-85ec0a0f864a%22%7d

12. duben 2021

.