2. kolo přijímacího řízení 2021/2022 –bakalářské studium - test na koronavirus

Sdělení uchazečům, kteří postoupili do 2. kola:

V souvislosti se současnou epidemickou situací je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 2021 povolen vstup na půdu Divadelní fakulty AMU v Praze (veřejná vysoká škola) pouze osobám, které:

  1. Předloží v tištěné podobě potvrzení, že podstoupili v předchozích dnech antigenní nebo PCR test na koronavirus s NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM

    nebo
     
  2. předloží v tištěné podobě Čestné prohlášení, že v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu).

Bez toho nebudou ke zkoušce připuštěni.

Uchazeči byli informováni mailem dne 30. března 2021.

Za správnost: Jitka Nohová, tajemnice katedry

 

2. duben 2021

.