Upřesnění informací k odevzdání materiálů do 1. kola magisterského studia

Aktualizace - dodání materiálů do I. kola

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022, navaz.mgr. studium studijní program Alternativní a loutkové divadlo

Spolu s vytištěnou přihláškou ke studiu uchazeči odevzdají do I. kola takto vypracované zadání do termínu uzávěrky (31. 3. 2021):

 1. Video-autoportrét v délce max. 1 minuta.

  a) Zaslat přes službu FileSenderna níže uvedený odkaz:
  https://filesender.cesnet.cz/?s=upload&vid=71cec0f6-6008-dac1-4315-7a21c6329098
  Soubor nazvat: PříjmeníJménoVideoALD (NovákAdamVideoALD).
  Do zprávy zásilky uveďte své jméno a případně název, kterým jste své dílo pojmenovali.

  nebo

  b) Dodat spolu s vytištěnou přihláškou na USB disku (podepsaném):
 2. Motivační dopis v rozsahu max. 1 strana - písemně.
 3. Seznam dvaceti pro uchazeče zásadních děl ze všech uměleckých kategorií (literatura, výtvarné umění, divadlo, film, architektura, hudba, video atp.) - písemně.
 4. Portfolio: dokumentace dosavadní umělecké a případně vědecké práce vrozsahu max. 10 stran

  a) Písemně nebo na USB disku

  nebo

  b) elektronicky přes službu FileSenderna níže uvedený odkaz.
  https://filesender.cesnet.cz/?s=upload&vid=71cec0f6-6008-dac1-4315-7a21c6329098
  Soubor nazvat: PříjmeníJménoPortfolioALD (NovákAdamPortfolioALD).

Portfolio bude možné si vyžádat po skončení přijímacího řízení zpět na základě mailem zaslané žádosti.

V Praze dne 9. 3. 2021

Za správnost: Jitka Nohová, tajemnice katedry

9. březen 2021

.