Přípravný kurz pro uchazeče o studium v bakalářském programu Katedry produkce DAMU- 15. a 16. 1. 2021.

ONLINE kurz je určen pro uchazeče o bakalářské studium na katedře produkce od akademického roku 2021/22. Vedou ho interní pedagogové Katedry produkce DAMU a je určen pro vážné zájemce o studium jako doplňující příprava k přijímacím zkouškám.

Proběhne v pátek a v sobotu 15. a 16. 1. 2021

Máte zájem se účastnit? 
Přihlašte se do 10. ledna 2021 vyplněním tohoto FORMULÁŘE

Odkaz na online kurz, který proběhne přes MS Teams vám zašleme  e-mailem den před konáním kurzu.

Aktivita probíhá pod záštitou projektu “Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi”, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404" z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání („OP3V“)

 

 

 

PROGRAM A ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU

PÁTEK 15. 1. 2020

                           
KONTEXT PROVOZOVÁNÍ DIVADLA

13:00 - 13:50   O produkci     
MgA. Michal Lázňovský, Ph.D. (vedoucí KP)

 

14:00 - 14:50   Dějiny a současnost divadla z pohledu produkce  
Mgr. et MgA. Doubravka Svobodová (děkanka DAMU a pedagožka KP)

 

15:00 - 15:50  Společnost a divadlo 
doc. Mgr. Bohumil Nekolný

 

16:00 – 16:50 Kultura a lokalita        
MgA. David Kašpar

 

17:00 – 17:50  Divadelní síť ČR          
MgA. Petr Prokop

 

SOBOTA 16. 1. 2021

         

DIVADELNÍ PRODUKCE V PRAXI

9:00 - 9:50   Provoz repertoárového divadla
Mgr. et MgA. Doubravka Svobodová (děkanka DAMU a pedagožka KP)

 

10:00 - 10:50  Nezávislé divadlo
MgA. David Mírek, Ph.D.

 

11:00 - 11:50   Autorské právo v praxi          
prof. JUDr. Jiří Srstka

 

13:00 - 13:50   Základy marketingu umění  
MgA. Jiří Sulženko, Ph.D.

¨

14:00 - 14:50   Produkce divadelních projektů         
MgA. Michal Lázňovský, Ph.D. (vedoucí KP)

22. prosinec 2020

.