Vnitřní soutěž DAMU - IP 2014 - vyhlášení a výsledky

Okruh 1: "Podpora pedagogické práce akademic.pracovníků do 35 let", okruh 2: "Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kursů".

28. prosinec 2013

Dokumenty:

Vnitřní soutěž DAMU - IP 2014 - výsledky


.