Úřední deska

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výběrové řízení na pozici ředitele divadelního studia DISK

Vyhlašovatel:

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze zastoupená děkankou Mgr. et MgA. Doubravkou Svobodovou

Termíny:

Lhůta pro podávání přihlášek: do 16. 3. 2017 písemně na adresu:

AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU - ds DISK“.

1. kolo – bez účasti uchazečů, termín: 20. 3. - 27. 3. 2017.

2. kolo – pohovor, termín: v týdnu od 3. 4. do 7. 4. 2017.

Pracoviště:

Divadelní studio DISK, fakultní divadlo DAMU, Karlova 26, Praha 1.

Pracovní pozice:

Ředitel ds DISK.

Úvazek: 

1,0

Datum nástupu: 

dle dohody, červen - srpen 2017.

Trvání pracovní smlouvy: 

na dobu určitou - 3 roky.

Platové podmínky:

 • 10. třída dle vnitřního mzdového předpisu AMU,
 • příplatek za vedení,
 • osobní příplatek dle pracovních výkonů,
 • 13. plat,
 • 5 týdnů dovolené.

Kvalifikační předpoklady: 

 • VŠ vzdělání divadelního a/nebo manažerského směru,
 • praxe ve vedení týmu,
 • podrobná znalost divadelního provozu a produkce,
 • znalost ekonomiky, managementu, marketingu divadla,
 • komunikativnost, organizační schopnosti.

Požadované doklady: 

 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • strukturovaný životopis, 
 • motivační dopis,
 • reference,
 • teze koncepce v oblasti provozu, fundraisingu a marketingu divadla DISK.

Termíny konzultací se stávajícím ředitelem ds DISK: pátek 24. 2. 2017 v 15.00 a v úterý 28. 2. 2017 v 15.00 hodin v divadelním studiu DISK, Karlova 26, Praha 1.

 

V Praze dne 1. 2. 2017