Úřední deska

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výběrové řízení na obsazení místa profesora na Katedře teorie a kritiky

Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa profesora na Katedře teorie a kritiky DAMU (1 místo).

Lhůta pro podání přihlášek – do 2. 8. 2017 písemně na adresu:

AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KTK“.

Požadované doklady k VŘ – zaslat s přihláškou:

  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis,
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • výpis z pedagogické praxe,
  • výpis z vědecké, publikační a další odborné činnosti,
  • nabídka dílčích kurzů/ témat pro výuku na KTK (max. 1 stránka A4).

Termín konání výběrového řízení: v září 2017 (v termínu od 4. – 8. 9. 2017).

Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 10. 2017.

Mzdové zařazení podle Vnitřního mzdového předpisu AMU.

Podrobnosti k výběrovému řízení:

Katedra teorie a kritiky DAMU: profesor se zaměřením na výuku předmětů: poetika dramatu, teorie a historie dramatu a divadle, české drama a divadlo.

Zařazení: profesor (interní pracovní poměr na dobu určitou).

Úvazek: 0,4.

Mzdové zařazení: tarifní třída 13 (možnost osobního ohodnocení, 13. plat).

Kvalifikační předpoklady: akademický titul profesor v oboru dramatická umění.

Požadavky: aktivní výzkumná a publikační činnost, zaměření na teorii a poetiku dramatu, české drama a divadlo, teorii kritiky.

 

V Praze dne 3. 7. 2017