Úřední deska

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta na Katedře teorie a kritiky

Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta na Katedře teorie a kritiky DAMU (1 místo).

Lhůta pro podání přihlášek – do 31. 8. 2017 písemně na adresu:

AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KTK“.

Požadované doklady k VŘ – zaslat s přihláškou:

  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis,
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • výpis z pedagogické praxe,
  • seznam tvůrčí činnosti,
  • nabídka dílčích kurzů / témat pro výuku na KTK (max. 1 stránka A4).

Termín konání výběrového řízení: v říjnu 2017 (v termínu od 2.–6. 10. 2017).

Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 11. 2017.

Mzdové zařazení podle Vnitřního mzdového předpisu AMU.

Podrobnosti k výběrovému řízení:

Katedra teorie a kritiky DAMU: odborný asistent se zaměřením na výuku předmětů: scénická propedeutika, teoretická a praktická dramaturgie, scénologie.

Zařazení: odborný asistent (interní pracovní poměr na dobu určitou).

Úvazek: 0,3.

Mzdové zařazení: tarifní třída 11 (možnost osobního ohodnocení, 13. plat).

Kvalifikační předpoklady: vědecký titul Ph.D.

Požadavky: aktivní režijní nebo dramaturgická činnost, pedagogická praxe.

 

V Praze dne 1. 8. 2017.