Úřední deska

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta na Katedře činoherního divadla

Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta na Katedře činoherního divadla DAMU (1 místo).

Lhůta pro podání přihlášek – do 2. 8. 2017 písemně na adresu:

AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KČD“.

Požadované doklady k VŘ – zaslat s přihláškou:

  • motivační dopis,
  • strukturovaný životopis s přehledem umělecké práce,
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Termín konání výběrového řízení:  30. 8. 2017.

Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 10. 2017.

Mzdové zařazení podle Vnitřního mzdového předpisu AMU.

Podrobnosti k výběrovému řízení:

Katedra činoherního divadla DAMU: odborný asistent – pedagog oboru herectví.

Zařazení: odborný asistent (interní pracovní poměr na dobu určitou).

Úvazek: 0,5.

Mzdové zařazení: tarifní třída 10.

Kvalifikační předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru herectví nebo režie.

Praxe: 10 let praxe v profesionálním divadle.

 

V Praze dne 3. 7. 2017.